Projekt budowlano – wykonawczy remontu i wzmocnienia estakady nawęglania z ekspertyzą techniczną, Stargrad

Projekt budowlano – wykonawczy remontu i wzmocnienia estakady nawęglania

Lokalizacja: Stargard
Termin wykonania: maj 2015r.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

Zakres opracowania obejmował: inwentaryzację budowlaną elementów konstrukcji estakady, ocenę techniczną elementów konstrukcyjnych, obliczenia statyczne, projekt wzmocnienia konstrukcji oraz kosztorys inwestorski.

Comments are closed.