Oferta

Świadczymy specjalistyczne usługi w dziedzinie projektowania wielobranżowego obiektów budowlanych wraz z realizacją inwestycji.

1-n

PROJEKTY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
I ROLNICZYCH
 • hale przemysłowe i magazynowe
 • stacje paliw i kontroli pojazdów
 • wiaty na zboże i sprzęt rolniczy
 • budynki gospodarcze
 • fermy hodowlane wraz z infrastrukturą
 • budynki inwentarskie
 • silosy magazynowo-zbożowe
 • różnego rodzaju obiekty rolnicze (stoły paszowe, płyty gnojowe, zbiorniki na gnojowicę itp.)
2-2

PROJEKTY I ADAPTACJE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH
 • budynki mieszkalne jednorodzinne
 • budynków mieszkalne wielorodzinne
 • obiektów usługowych i handlowych
 • zmiany sposobu użytkowania obiektów, lokali wraz z ich modernizacją
 • adaptacje oraz zmiany w projektach typowych
 • projekty zagospodarowania terenu
4.1

PROJEKTY OBIEKTÓW REKREACYJNYCH
 • pływalnie i parki wodne
 • hale sportowo-rekreacyjne
 • zjeżdżalnie wodne
4

INWENTARYZACJE
I MODERNIZACJE OBIEKTÓW
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych
 • modernizacje, przebudowy i rozbudowy
5

ANALIZY STATYCZNE
I EKSPERTYZY BUDOWLANE
 • analizy statyczne konstrukcji budowlanych
 • obliczenia nośności i optymalizacja konstrukcji
 • ekspertyzy budowlane z oceną stanu technicznego obiektów
1

DORADZTWO, WYKONAWSTWO I NADZÓR
 • doradztwo materiałowo-technologiczne
 • kosztorysy inwestorskie i budowlane
 • dopełnianie formalności urzędowych (mapy geodezyjne, badania gruntowe, decyzje o warunkach zabudowy, uzgodnienia dokumentacji – Sanepid, P.POŻ., BHP oraz uzyskiwanie zgłoszeń i pozwoleń na budowę)
 • sprawowanie nadzorów budowlanych
 • wykonawstwo obiektów budowlanych